Wyniki konkursu

Wyniki ósmej edycji konkursu im. prof. Romana Głowackiego

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

 

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu ogłosiło wyniki VIII edycji ogólnopolskiego konkursu im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 63 prace. 

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została:

mgr Małgorzata Korzeniewska za pracę Dark Patterns in Polish E-commerce in the Fashion Industry, Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr hab. Magdalena Krzyżanowska

Wyróżnienia zdobyli:

mgr Martyna Fira za pracę Budowanie zaangażowania konsumentów w serwisach społecznościowych na przykładzie marek produktów spożywczych, Szkoła Główna Handlowa; promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Bombol

mgr Michał Krom za pracę Analiza działań komunikacyjnych i ich efektów w kampanii prezydenckiej Joe Bidena w 2020 roku, Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr Karolina Małagocka

mgr Valeriya Kovalenko za pracę The influence of inclusivity on brand awareness and brand image on the Polish market, Akademia Leona Koźmińskiego; promotor: dr Krzysztof Chmielewski

 

 

W kategorii prac licencjackich zwycięzcą konkursu został:

Mateusz Kiljańczyk za pracę Mem internetowy jako narzędzie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, Uniwersytet Warszawski; promotorka: dr hab. Agnieszka Kacprzak

Wyróżnienia zdobyli:

Michał Latkowski za pracę Wpływ mnogości wyborów na doświadczenie konsumenckie, Uniwersytet Warszawski; promotor: dr Michał Ścibor-Rylski

Jakub Marszałek za pracę Hamowanie retroaktywne w sytuacji przeciążenia informacyjnego konsumentów w przestrzeni internetowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotorka: dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Wyniki VII edycji konkursu (2021)

 

Wyniki siódmej edycji konkursu im. prof. Romana Głowackiego

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

 

Prace magisterskie

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została: 

mgr Marta Boguszewska za pracę Wpływ postrzeganego wizerunku pracodawcy na aktywność pracowników w mediach społecznościowych i przywiązanie do pracodawcy, Akademia Leona Koźmińskiego; promotor: dr Jolanta Tkaczyk

Wyróżnienia otrzymali:

mgr Mikołaj Sobolewski za pracę Akceptacja studentów dla sztucznej inteligencji posługującej się impulsami psychologicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; promotor: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

mgr Małgorzata Karwacka za pracę Komunikacja marketingowa na rynku produktów dla dzieci a zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych, Uniwersytet Warszawski; promotor: dr Anna Bianchi

 

Prace licencjackie

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została: 

Zuzanna Jakś, która napisała pracę pt. Skuteczność strategii narracyjnej zorientowanej na markę i produkt w e-commerce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; promotor: dr Andrzej Szymkowiak, prof. UEP

 

Wyróżnienia otrzymały:

Dominika Gołębiewska za pracę Economic offerings post-COVID-19 in the context of Generation Y’s perceptions of tourism experiences, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr Joanna Schmidt

Karolina Bielawska za pracę The Image of Miss Polonia Brand (Politechnika Łódzka, promotor: prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

Wyniki VI edycji konkursu (2020)

Wyniki szóstej edycji konkursu im. prof. Romana Głowackiego

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

 

Prace magisterskie

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została: 

mgr Aleksandra Nowak za pracę Content marketing w ujęciu strategicznym i narzędziowym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Wyróżnienia otrzymały:

mgr Karolina Matełka za pracę Uwarunkowania akceptacji elektromobilności w Polsce, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, promotor: dr Jolanta Tkaczyk

mgr Agnieszka Zyzańska za parcę Wykorzystanie koncepcji gospodarki doświadczeń na przykładzie escape roomów w Polsce, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Agnieszka Kacprzak

 

Prace licencjackie

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została: 

Dijora Kopacz za pracę Wpływ bliskości relacji na decyzje zakupowe dotyczące prezentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr Anna Rogala

Wyróżnienia otrzymali:

Rafał Pękalski za pracę Charakterystyka użyteczności wybranych platform handlu elektronicznego, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr Mariusz Woźniakowski

Agata Jajuga za pracę Rola wartości obecnych w komunikacji marketingowej w podejmowaniu decyzji zakupowych, Politechnika Lubelska, promotor: dr hab. inż. Marcin Gąsior.