Partnerzy

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (www.pntm.pl) powstało w maju 2013 roku i ma swoją siedzibę w Poznaniu. PNTM jest jedyną w Polsce organizacją skupiającą przedstawicieli ośrodków akademickich, zajmujących się problematyką marketingu, handlu i konsumpcji. Celami statutowymi Towarzystwa są między innymi:

  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nauki o marketingu i popularyzacji wiedzy z tego zakresu,
  • integracja osób zawodowo zajmujących się marketingiem zarówno od strony dydaktycznej, jak i badawczej,
  • monitorowanie badań naukowych z zakresu marketingu prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, upowszechnianie wyników badań nad marketingiem oraz identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu skupia naukowców z wszystkich liczących się w Polsce ośrodków akademickich, którzy prowadzą badania w obszarze marketingu, handlu lub konsumpcji oraz kształcą przyszłe kadry menedżerskie. Towarzystwo liczy ponad 200 członków.

PNTM podejmuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie rangi i znaczenie marketingu w naukach ekonomicznych, jako samodzielnego obszaru badań. Służy jako platforma wymiany wiedzy i osiągnięć naukowych jej członków. PNTM jest także organizatorem konkursów na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji oraz zgłaszane na konferencje artykuły naukowe.

Zarząd PNTM tworzą

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP – Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP – Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
  • dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP – Prezes Zarządu
  • prof. dr hab. Edyta Rudawska – V-ce Prezes Zarządu
  • dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK - Członek Zarządu
  • dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE– Członek Zarządu
  • dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP– Członek Zarządu

  • dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP - Sekretarz