Rada Fundacji

Piotr P. Dziubak

Piotr P. Dziubak

Przewodniczący Rady Fundacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ważny obszar jego aktywność zawodowej stanowi udział Polski w pracach Rady Unii Europejskiej oraz komitetach i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

e-mail: piotr.dziubak|glowacki.org.pl| |piotr.dziubak|glowacki.org.pl

Prof. zw. dr hab. Wacław Szymanowski

Prof. zw. dr hab. Wacław Szymanowski

Członek Rady Fundacji. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Metod Ilościowych. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1976 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam również habilitował się w 1991 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2010 roku.

Do ważniejszych jego publikacji należą:

- Metody ilościowe w zarządzaniu operacyjnym w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001

- Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności. Kierunki zmian, Warszawa 2008

- Zarys zarządzania jakością. Ujęcie marketingowo-logistyczne (redakcja naukowa), współautorzy: B. Pawłowska, A. Strychalska-Rudzewicz, Poznań 2010

- Foresight społeczeństwa informacyjnego – 2030 (redakcja naukowa), Warszawa 2018

e-mail: waclaw.szymanowski|glowacki.org.pl| |waclaw.szymanowski|glowacki.org.pl

prof. zw. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

prof. zw. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Członek Rady Fundacji. Dziekan, kierownik Katedry Marketingu i profesor nadzwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku, stopień doktora habilitowanego (2001 rok) i doktora (1994 rok) nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988 rok) i Harvard Business School (PMD 69 – 1995 rok). Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie naukowe:

 1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001.
 3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

Artukuły – wybrane pozycje:

 1. Effects of Young-Adults' Loyalty on Their Behavior Towards Brand -A Comparative Analysis of Consumer Groups with Different Levels of Innovative Potential [w:] Conference: Proceedings of the 35th IBIMA Conference: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, September 2020 (współautorka Wiśniewska A.) (str. 9292-9302).
 2. Dezinternacjonalizacja w handlu detalicznym – model teoretyczny [w:] Ekonomia międzynarodowa, Vol. 64, nr. 23,  2018, (str. 79-90).
 3. Dezinternacjonalizacja w handlu detalicznym artykułami spożywczymi w Polsce [w:] Handel Wewnętrzny, Vol. 64, nr. 3 (374), maj-czerwiec 2018, (str.208-219).
 4. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (współautor Nowak, J., Trojanowski M.) (str. 38-60).
 5. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [w:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol.  24, No. 2 , 2016,  współautor Nowakowski, M.)  (str. 105-124).
 6. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (współautor Trojanowski  M.) (str. 19-41).
 7. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (współautor Nowak, J.) (str. 177-200).
 8. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [w:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (współautor Nowakowski, M.)  (str. 28-36).
 9. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [w:] Logistyka, Nr 2, 2015 (str. 920-928).
 10. Effect of Celebrity Endorsement in Advertising Activities by Product Type, [w:] International Journal of Management and Economics, Vol. 44, October-December 2014, (współautor Kowalczuk, M.) (str.74-91).

e-mail: grzegorz.karasiewicz|glowacki.org.pl| |grzegorz.karasiewicz|glowacki.org.pl