O konkursie

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu każdego roku organizuje ogólnopolski konkursu na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji imienia profesora Romana Głowackiego. Partnerem konkursu jest Fundacja Centrum Kształcenia Menedżerów. Szczegóły na stronie internetowej Towarzystwa www.pntm.pl.
 

Prof. dr hab. Roman Głowacki (1929-2020) – założyciel i wieloletni szef Fundacji Centrum Kształcenia Menedżerów, istniejącej od 1990 roku. Twórca jednego z pierwszych programów MBA w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent Akademii Handlowej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie i Harvard Business School. Od 1973 roku związany z Uniwersytetem Warszawskim. Przez wiele lat Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Visiting profesor uczelni europejskich i amerykańskich. Naukowiec, autor licznych książek, podręczników oraz publikacji, wydanych w Polsce i poza granicą, wykładowca akademicki, nauczyciel wielu pokoleń studentów. Prekursor i wybitny znawca marketingu w Polsce.

Więcej o patronie konkursu.

Więcej na temat prekursorów marketingu w Polsce www.pntm.pl.