Winners of the Competition

The results of the ninth edition of the competition in the name of Professor Roman Głowacki

for the best master's and bachelor's thesis

in the field of marketing, commerce and consumption

organized by the Polish Scientific Society of Marketing

 

The Polish Scientific Marketing Society has announced the results of the ninth edition of the national competition in the name of prof. Roman Głowacki for the best master's and bachelor's theses in the field of marketing, trade and consumption.

 

68 works were submitted to this year's edition of the competition, including 31 bachelor's theses and 37 master's theses.

 

In the category of master's theses, the competition was won by:

Klaudia Dłużyńska, MA Decyzje pozakupowe na rynku odzieżowym. Jak używamy i utylizujemy odzież?, Poznań University of Economics and Bussines; supervisor: Barbara Borusiak, PhD

Second place (ex aequo):

Jakub Maciejewski, MA Wykorzystanie neuromarketningu w ocenie materiałów promocyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie reklam Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Poznań University of Economics and Bussines; supervisor: Jan Mikołajczyk, PhD

Natalia Tarka, MA Udoskonalenie oraz propozycja nowych rozwiązań dla strony internetowej gabinetu Mandala Massage Clinic, Collegium da Vinci; supervisor: Beata Zamorska, PhD

Third place (ex aequo):

Lucyna Róg-Wolska, MA udowanie marek osobistych lokalnych polityków w mediach społecznościowych na przykładzie publicznych profili facebookowych prezydentów pięciu największych polskich miast, Collegium da Vinci; supervisor: Mateusz Karatysz, PhD

Mikołaj Zając, MA Determinaty atrakcyjności usług miejskiej komunikacji publicznej na przykładzie miasta Poznania, Poznań University of Economics and Bussines; supervisor: Barbara Borusiak, PhD

 

 

In the category of bachelor's theses, the competition was won by:

Mikołaj Garecki, BA Postawy młodych konsumentów wobec praktyk greenwashingowych komunikowanych na etykietach, Jagiellonian University; supervisor: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, PhD

Second place:

Amelia Stanisławska, BA Projekt wykorzystania narzędzi Google do tworzenia skutecznej cyfrowej kampanii reklamowej dla firmy X, Gdańsk University of Technology; supervisor: Edyta Gołąb-Andrzejczak, PhD

Third place (ex aequo):

Julia Gałka, BA Wpływ postaw konsumenckich na wybór między handlem tradycyjnym a e-commerce przy zakupie dóbr luksusowych, Poznań University of Economics and Bussines; supervisor: Andrzej Szymkowiak, PhD

Roksana Prantel, BA Zastosowanie wybranej metody neuroobrazowania w badaniach decyzji konsumenckich, Lublin University of Technology; supervisor: eng. Jan Laskowski, EngD

Winners of the eight edition (2022)

The results of the eight edition of the competition in the name of Professor Roman Głowacki

for the best master's and bachelor's thesis

in the field of marketing, commerce and consumption

organized by the Polish Scientific Society of Marketing

 

Master's thesis

In the category of Master's theses, the competition was won by

Małgorzata Korzeniewska, MA Dark Patterns in Polish E-commerce in the Fashion Industry​, Kozminski University, supervisor: Magdalena Krzyżanowska, PhD

The following students were distinguished:

Martyna Fira, MA Budowanie zaangażowania konsumentów w serwisach społecznościowych na przykładzie marek produktów spożywczych, Warszaw School of Economics; supervisor: professor Małgorzata Bombol, PhD

Michał Krom, MA Analiza działań komunikacyjnych i ich efektów w kampanii prezydenckiej Joe Bidena w 2020 roku, Kozminski University, supervisor: Karolina Małagocka, PhD

Valeriya Kovalenko, MA The influence of inclusivity on brand awareness and brand image on the Polish market, Kozminski University, supervisor: Krzysztof Chmielewski, PhD

 

Bachelor's thesis

In the category of Bachelor's theses, the competition was won by:

Mateusz Kiljańczyk​, BA Mem internetowy jako narzędzie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, University of Warsaw, supervisor: Agnieszka Kacprzak, PhD

The following students were distinguished:

Michał Latkowski​, BA Wpływ mnogości wyborów na doświadczenie konsumenckie, University of Warsaw, supervisor: Michał Ścibor-Rylski, PhD

Jakub Marszałek​, BA Hamowanie retroaktywne w sytuacji przeciążenia informacyjnego konsumentów w przestrzeni internetowej, Cracow University of Economics, supervisor: Katarzyna Sanak-Kosmowska, PhD.

Winners of the seventh edition (2021)

The results of the seventh edition of the competition in the name of Professor Roman Głowacki

for the best master's and bachelor's thesis

in the field of marketing, commerce and consumption

organized by the Polish Scientific Society of Marketing

 

Master's thesis

In the category of Master's theses, the competition was won by

Marta Boguszewska, MA Wpływ postrzeganego wizerunku pracodawcy na aktywność pracowników w mediach społecznościowych i przywiązanie do pracodawcy, Kozminski University, supervisor: Jolanta Tkaczyk, PhD

The following students were distinguished:

Mikołaj Sobolewski, MA Akceptacja studentów dla sztucznej inteligencji posługującej się impulsami psychologicznymi, Poznań University of Economics and Business; supervisor: professor Grzegorz Leszczyński, PhD

Małgorzata Karwacka, MA Komunikacja marketingowa na rynku produktów dla dzieci a zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych, University of Warsaw, supervisor: Anna Bianchi, PhD

 

Bachelor's thesis

In the category of Bachelor's theses, the competition was won by:

Zuzanna Jakś, BA Skuteczność strategii narracyjnej zorientowanej na markę i produkt w e-commerce, Poznan University of Economics and Business, supervisor: professor Andrzej Szymkowiak, PhD

The following students were distinguished:

Dominika Gołębiewska, BA Economic offerings post-COVID-19 in the context of Generation Y’s perceptions of tourism experiences, Poznan University of Economics and Business, supervisor: Joanna Schmidt, PhD

Karolina Bielawska, BA The Image of Miss Polonia Brand, Lodz University of Technology, supervisor: professor Magdalena Grębosz-Krawczyk, PhD, Eng.

Winners of the sixth edition (2020)

The results of the sixth edition of the competition in the name of Professor Roman Głowacki

for the best master's and bachelor's thesis

in the field of marketing, commerce and consumption

organized by the Polish Scientific Society of Marketing

 

Master's thesis

In the category of Master's theses, the competition was won by

Aleksandra Nowak, MA Content marketing w ujęciu strategicznym i narzędziowym, Wroclaw University of Economics and Business, supervisor: Professor Magdalena Sobocińska, PhD

The following students were distinguished:

Karolina Matełka, MA Uwarunkowania akceptacji elektromobilności w Polsce, Kozminski University, supervisor: Jolanta Tkaczyk, PhD

Agnieszka Zyzańska, MA Wykorzystanie koncepcji gospodarki doświadczeń na przykładzie escape roomów w Polsce, University of Warsaw, supervisor: Agnieszka Kacprzak, PhD

 

Bachelor's thesis

In the category of Bachelor's theses, the competition was won by:

Dijora Kopacz, BA Wpływ bliskości relacji na decyzje zakupowe dotyczące prezentów, Poznan University of Economics and Business, supervisor: Anna Rogala, PhD

The following students were distinguished:

Rafał Pękalski, BA Charakterystyka użyteczności wybranych platform handlu elektronicznego, University of Lodz, supervisor: Mariusz Woźniakowski, PhD

Agata Jajuga, BA Rola wartości obecnych w komunikacji marketingowej w podejmowaniu decyzji zakupowych, Lublin University of Technology, supervisor: Marcin Gąsior, PhD. DSc